Friday, 18 September 2020

 UWEZESHAJI WA WANANCHI KIUCHUMI-SIHA

Katika kipindi cha miaka 5  ya Serikali ya awamu ya tano Halmashauri  ya Siha imefanikiwa kutoa mikopo kwa vikundi 154 vya Wanawake, Vijana na watu wenye ulemavu vyenye wanufaika 2,629  ambapo  jumla ya  kiasi cha shilingi 439,399,843 zilitolewa na Halmashauri kutoka mapato ya ndani.

Fedha zilizotolewa ni sehemu ya  asilimia 10 ya  mapato ya ndani ya Halmashauri ya Siha kwa kuzingatia utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2015-2020

 

Tambua mafanikio ya Halmshauri ya Siha Sekta ya Maji yafikia asilimia 90

Katika kipindi cha miaka mitano 2015-2020 halmashauri ya Wilaya ya Siha imeendelea kuwa kinara katika usambazaji wa maji katika vijiji vyote 60,vitongoji 169 na Kata zote 17.

Hadi kufikia mwezi Septemba 2020 usambazaji wa maji Wilaya ya Siha umefikia  zaidi ya asilimia 90 ambapo  maji safi na salama yanapatikana wakati wote

Serikali ya awamu ya tano imetoa zaidi ya shilingi 3.7 bilioni  kwa ajili ya kugharamia  usambazaji na upanuzi wa miradi ya maji mikubwa na midogo Wilayani Siha.

Pamoja na mafanikio makubwa yaliyopatikana chini ya Uongozi dhabiti wa Serikali ya awamu ya tano ,halmashauri imejipanga kuhakikisha usambazaji wa maji unaongezeka hadi zaidi ya asilimia 95 ifikapo mwaka 2025. 

Mafanikio ya Halmshauri ya Siha Sekta Barabara 2015-2020

Katika kipindi cha miaka mitano Halmasauri ya Siha imepokea kiasi cha shilingi 57.2 bilioni kutoka Serikali kuu kwa ajili ya ujenzi na ukarabati a miundombinu ya barabara kwa kiwango  cha lami,changarawe na ukarabati wa barabara vijijini.

Fedha zilizotolewa na Serikali ya Tanzania zimesaidia ujenzi wa barabara ya lami yenye urefu wa km 32.2 kutoka Sanya Juu hadi Elerai,ujenzi wa barabara za changarawe vijijini jumla ya km 199.2.


Barabara ya mwisho wa lami-Elerai

Pia Serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mhe. Dkt. John Magufuli  imewezesha Madaraja muhimu kama vile  Kisube kirisha, Lawate loiwang, Muri - Nkwamariko na Mwaru.

Aidha,Serikali ya Tanzania kupitia wakala wa Barabara TARURA imefanikiwa kufanya ukarabati wa barabara zenye urefu wa km 236.81 na kuifanya halmashauri ya Siha kuwa miongoni mwa Halmashauri hapa nchini zenye barabara zinazopitika wakati wote wa mwaka.

Mafanikio haya yote yametokana na ushirikiano mzuri uliopo kati ya Serikali na Wananchi wa Wilaya ya Siha pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo wa ndani na nje ya Wilaya.

 

Mafanikio ya Halmshauri ya Siha Sekta Barabara 2015-2020

Katika kipindi cha miaka mitano Halmasauri ya Siha imepokea kiasi cha shilingi 57.2 bilioni kutoka Serikali kuu kwa ajili ya ujenzi na ukarabati a miundombinu ya barabara kwa kiwango  cha lami,changarawe na ukarabati wa barabara vijijini.

Fedha zilizotolewa na Serikali ya Tanzania zimesaidia ujenzi wa barabara ya lami yenye urefu wa km 32.2 kutoka Sanya Juu hadi Elerai,ujenzi wa barabara za changarawe vijijini jumla ya km 199.2.

Pia Serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mhe. Dkt. John Magufuli  imewezesha Madaraja muhimu kama vile  Kisube kirisha, Lawate loiwang, Muri - Nkwamariko na Mwaru.

Aidha,Serikali ya Tanzania kupitia wakala wa Barabara TARURA imefanikiwa kufanya ukarabati wa barabara zenye urefu wa km 236.81 na kuifanya halmashauri ya Siha kuwa miongoni mwa Halmashauri hapa nchini zenye barabara zinazopitika wakati wote wa mwaka.

Mafanikio haya yote yametokana na ushirikiano mzuri uliopo kati ya Serikali na Wananchi wa Wilaya ya Siha pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo wa ndani na nje ya Wilaya.

 

Mafanikio ya Halmshauri ya Siha Sekta Barabara 2015-2020

Katika kipindi cha miaka mitano Halmasauri ya Siha imepokea kiasi cha shilingi 57.2 bilioni kutoka Serikali kuu kwa ajili ya ujenzi na ukarabati a miundombinu ya barabara kwa kiwango  cha lami,changarawe na ukarabati wa barabara vijijini.

Fedha zilizotolewa na Serikali ya Tanzania zimesaidia ujenzi wa barabara ya lami yenye urefu wa km 32.2 kutoka Sanya Juu hadi Elerai,ujenzi wa barabara za changarawe vijijini jumla ya km 199.2.

Pia Serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mhe. Dkt. John Magufuli  imewezesha Madaraja muhimu kama vile  Kisube kirisha, Lawate loiwang, Muri - Nkwamariko na Mwaru.


Aidha,Serikali ya Tanzania kupitia wakala wa Barabara TARURA imefanikiwa kufanya ukarabati wa barabara zenye urefu wa km 236.81 na kuifanya halmashauri ya Siha kuwa miongoni mwa Halmashauri hapa nchini zenye barabara zinazopitika wakati wote wa mwaka.

Mafanikio haya yote yametokana na ushirikiano mzuri uliopo kati ya Serikali na Wananchi wa Wilaya ya Siha pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo wa ndani na nje ya Wilaya.

Wednesday, 7 August 2019

Madiwanni Siha wajifunza Kilimo & Ufugaji wa kisasa Nanenane Julai 6,2019

Madiwani wa Halmashauri ya Siha wakitembelea maonesho ya nanenane mwaka 2019 viwanja vya Njiro tarehe 6.8.2019 


 Mtaalam wa Chuo cha Nelson Mandela Arusha akielezea kuhusu matumizi sahihi ya madawa katika ukuzaji wa mazao ya chakula na biashara
 Elimu kuhusu matumizi ya maziwa kwa jamii imetolewa kwa Wah Madiwani wa Siha walipotembelea banda la Halmashauri ya Siha

 Bustani ya Siha imetia fora viwanja vya nanenane mwaka 2019
Wah. Madiwani wa Halmashauri ya Siha wakijifunza kuhusu kilimo bora ndani ya viwanja vya nanenane Arusha tarehe 6.8.2019